Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 9 năm 2014

0

cuu du lieu
15/9/2014
– Cứu dữ liệu cho chị Hương – 0916122288. Ổ cứng di động Seagate 500Gb đánh rơi lỗi cơ
– Khôi phục dữ liệu cho anh Tùng – 0942099565. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAJS) chết cơ kêu lạch cạch
– Cứu dữ liệu cho anh – Quyền 0989524889. Ổ cứng laptop Toshiba 320Gb hỏng đầu đọc
– Phục hồi dữ liệu cho anh Duy – 0946511333. Ổ cứng laptop Hitachi 500Gb lỗi đầu đọc

– Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0987792479 Maxtor 80GB cài windows nhầm ổ D
13/9/2014
– Cứu dữ liệu cho anh Công – 0904159484. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ
– Phục hồi dữ liệu cho anh Linh – 0904135964. Ổ cứng Seagate 250Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày
– Khôi phục dữ liệu cho Duy – 0967234900. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) Đầu đọc lỗi bad nặng. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày
– Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ cho chị Lan – 0979698275. Thẻ nhớ SD mini 8GB dữ liệu bị xóa và chép đè
– Cứu dữ liệu cho chú Sinh – 0966353868. Ổ cứng Samssung 80Gb chết cơ, đã tháo cơ nơi khác can thiệp nhưng không thành công
12/9/2014
– Phục hồi dữ liệu cho anh Chiến – 0973159706. Ổ cứng Seagate 320Gb hỏng đầu đọc
– Khôi phục dữ liệu cho anh Thành – 0942603733. Ổ cứng Samsung 160Gb chết cơ
11/9/2014
– Cứu dữ liệu cho anh Hưng – 0912348763. Ổ cứng Seagate 1TB chết cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày
– Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàng – 0904233888. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD251HJ) cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày.
– Khôi phục dữ liệu cho anh Dũng – 0984096386. Ổ cứng Western 80Gb (Model: WD800AAJS) không nhận. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày
– Cứu dữ liệu cho anh Bính – 0968999434. Ổ cứng Western 320Gb chia lại ổ cứng mất dữ liệu
10/9/2014
– Phục hồi dữ liệu cho anh Tiến – 0997890668. Ổ cứng samsung 250Gb (Model: HD253GJ) chết cơ chết mạch
– Khôi phục dữ liệu cho anh Phước – 0912216731. Ổ cứng Samsung 320Gb (Model: HD321HJ) lỗi đầu đọc
– Cứu dữ liệu cho anh Khánh – 0913578025. Ổ cứng Western 320G (Model: WD3200AAJS) cơ kêu lạch cạch, mặt đĩa kém. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày
9/9/2014
– Phục hồi dữ liệu cho anh Việt – 0983576929. Ổ cứng Samsung 320Gb chết cơ. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày
– Khôi phục dữ liệu cho anh Hùng – 0969289998. Mất dữ liệu cho ghost nhầm. Dữ liệu trả khách hàng ngay trong ngày
– Phục hồi dữ liệu cho anh Phước – 0912216731. Ổ cứng Samsung 80Gb (Model: SP0842N) lỗi đầu đọc.
8/9/2014
–  Cuu du lieu ổ chết cơ cho anh Học – 0966464820. Ổ cứng Seagate 250Gb. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 2 ngày
– Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Dũng – 0903293160. Ổ cứng samsung 40Gb. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày
– Cứu dữ liệu cho anh Diện – 0944041248. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161HJ) hỏng không nhận. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày
– Cứu dữ liệu ổ cứng hỏng đầu đọc cho anh Dũng – 01684042706. Ổ cứng Laptop Hitachi 500Gb. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày
– Cứu cứng Western 500Gb do mất dữ liệu cho chị Hằng – 0936471066.
6/9/2014
– Lấy dữ liệu cho anh Vũ – 0987800216. Ổ cứng Western 2Tb (Model: WD20EARX) chết cơ. Dữ liệu phục hồi đầy đủ sau 2 ngày
– Lấy dữ liệu cho anh Thụy – 0982433658. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600BEVT) chết cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày
– Lấy dữ liệu cho anh Long – 0918839696. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAJS) đầu đọc lỗi. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày
– Lấy dữ liệu cho anh Long – 01688552618. Ổ cứng Western 320Gb (Trung Quốc) hỏng mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày
– Lấy dữ liệu cho chị Thủy – 0947946159. Ổ cứng laptop Samsung 500Gb ghost nhầm mất dữ liệu
5/9/2014
– Phục hồi dữ liệu cho anh Trường – 0913052052. Ổ cứng Samsung 500Gb (Model:HD502IJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày
– Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Bình – 0968688618. Ổ cứng Laptop Western 250Gb (Model: WD2500BEVS) Bad nặng do lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày
– Khôi phục dữ liệu cho anh Hãn – 0972902069. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) mất dữ liệu. Dữ liệu được phục hồi và trả cho khách hàng ngay trong ngày
– Phục hồi dữ liệu cho anh Hải – 0973340379. Ổ cứng Western 160G (Model: WD1600AAJS) chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày
– Phục hồi dữ liệu cho anh Hòa – 0989741369. Ổ cứng laptop Toshiba 640G (Model: MK6461GSYN) lỗi đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày
– Khôi phục dữ liệu hdd cho anh Sáng – 0904806398. Ổ cứng laptop Hitachi 500G lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày
4/9/2014
– Khôi phục dữ liệu ổ cứng cho anh Quân – 0949940488. Ổ cứng Western 40G chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày
– Khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0904960268. Ổ cứng Samsung 160Gb hỏng. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày
– Khôi phục dữ liệu cho anh Cát – 0979191966. Máy laptop sony vaio khôi phục windows bản quyền mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngày trong ngày
– Khôi phục dữ liệu cho anh Học – 0966464820. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500AAKX) chết cơ
– Khôi phục dữ liệu cho anh Quang – 0983772664. Ổ cứng ghost nhầm mất dữ liệu. Dữ liệu trả khách hàng ngày trong ngày
3/9/2014
– Lấy lại dữ liệu cho anh Hưng – 0936239786. Ổ cứng laptop Toshiba 500Gb (Model: MK5065GSXN) recover mất dữ liệu. Dữ liệu được phục hồi và trả khách hàng ngay trong ngày
– Lấy lại dữ liệu cho anh Dũng – 0978447190. Ổ cứng Samsung 40G lỗi đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày
– Lấy lại dữ liệu cho anh Long – 0912569263. Ổ cứng Laptop Seagate 320Gb lỗi đầu đọc
1/9/2014
– Cứu dữ liệu cho anh Hải – 0987898690. Ổ cứng samsung 160Gb (Model: HD161GJ) chết cơ. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày
– Cứu dữ liệu cho anh Thao – 0982006996. Ổ cứng Laptop Western 500Gb (Model: WD500BEVT) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày

Khách hàng cứu dữ liệu ổ cứng tháng 9 năm 2014
Bình chọn

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.