Khách hàng khôi phục dữ liệu hdd tháng 7 năm 2014

0

cứu dữ liệu ổ cứng
31/7/2014
– Khôi phục dữ liệu hdd cho anh Trường – 0977891789. Ổ laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEVT) chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi thành công sau 2 ngày
– Khôi phục dữ liệu hdd cho anh Ba – 0987644987. Ổ Seagate 160Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày
30/7/2014
– Cứu dữ liệu ổ cứng cho Chú Thanh – 0904 100 448. Ổ cứng di động Western 2Tb. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày
– Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Linh – 0904 135 964. Ổ cứng Seagate 80Gb chết cơ. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày
– Cứu dữ liệu cho anh Long – 0983380868. Ổ cứng laptop Samsung 320Gb (Model:HM320HJ) hỏng đầu đọc. Dữ liệu khôi phục thành công sau 2 ngày
29/7/2014
– Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho anh Tùng – 0904492012. Ổ Seagate 1Tb chết cơ do va đập. Dữ liệu trả khách hàng sau 1 ngày
– Khôi phục dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Quân – 0983 639 092. Ổ Seagate 500Gb lỗi cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày
– Khôi phục dữ liệu hdd cho anh Hùng – 01692704696. Ổ Western 250Gb (Model: WD2500AAJS) chết cơ kêu lạch cạch
– Khôi phục dữ liệu từ ổ cứng laptop bị hỏng đầu đọc cho anh Thuấn – 0978857562. Ổ Western 500Gb (Model: WD5000BUCT)
28/7/2014
– Cứu dữ liệu máy tính cho anh Tâm – 0942818388. Máy laptop sony vaio khôi phục windows8 bản quyền bị mất dữ liệu, Khách hàng can thiệp phần mềm không thành công. Dữ liệu trả cho khách hàng ngay trong ngày
– Cứu dữ liệu từ ổ cứng bị hỏng đầu đọc cho anh Vương – 0904328678. Ổ cứng Segate 250Gb
26/7/2014
– Lấy dữ liệu từ ổ cửng hỏng đầu đọc cho anh Chiến – 0917840504. Ổ Seagagte 500Gb (Model:ST500DM002). Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày
25/7/2014
– Lấy dữ liệu cho anh Đạt – 0944345454. Ổ cứng Seagate 250Gb (7200.11) hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi thành công sau 1 ngày
– Phục hồi dữ liệu từ ổ cứng hỏng cơ cho anh Thái – 0942032568. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ). Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày
– Phục hồi dữ liệu từ ổ cứng chết cơ cho anh Hoàng – 0974056989. Ổ Maxtor 30Gb kêu lạch cạch. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày
– Lấy lại dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Toàn – 0988626609. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD163GJ) hỏng cơ. Dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày
24/7/2014
– Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Trung – 01234262222. Ổ Samsung 1.5Tb (Model:HD154UI) chết cơ. Dữ liêu khôi phục thành công sau 1 ngày
– Cứu dữ liệu cho anh Lương – 0972957945. Ổ Samsung 1Tb (Model: HD103SJ) lỗi đầu đọc. Dữ liệu trả cho khách hàng sau 1 ngày
23/7/2014
– Khôi phục dữ liệu cho anh Tập – 0975326936. Ổ cứng laptop Seagate 120Gb chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu trả khách hàng sau 02 ngày
– Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Dũng – 0983456323. Ổ cứng samsung 80Gb (Model: HD083GJ) hỏng cơ
– Cứu dữ liệu cho chị Hà – 0904661155. Ổ cứng laptop Hitachi 320 mất dữ liệu
22/7/2014
– Khôi phục dữ liệu cho chị Mến – 0932557389. Ổ cứng Seagate 160Gb chết cơ
– Cứu dữ liệu cho anh Thành – 0916812332. Ổ cứng Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) lỗi cơ
– Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn – 0978950781. Ổ cứng laptop 500Gb chết cơ
– Khôi phục dữ liệu ổ cứng lapto top cho anh Dương – 0988668357. Ổ cứng Samsung 60Gb laptop hỏng đầu đọc
21/7/2014
– Cứu dữ cho anh Hiếu – 0983684911. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model:ST250DM000) hỏng không nhận.
– Phục hồi dữ liệu cho anh Công – 0976741256. Ổ cứng Hitachi 100Gb chết cơ.
– Khôi phục dữ liệu cho anh Quang Vinh – 0932372900. Ổ cứng Toshiba 320Gb (Model:MK3265) lỗi đầu đọc
20/7/2014
– Cứu dữ liệu cho chị Vân – 01688537337. Ổ cứng SSD240G trên máy quay lỗi mất dữ liệu
19/7/2014
– Cứu dữ liệu cho chị Hòa – 01236023480. Ổ cứng samsung 250Gb (Model:HA2505C) chết cơ
– Khôi phục dữ liệu cho chị Phương – 0988455033. Ổ cứng Western 40Gb (Model:WD400BD) chết cơ kêu lạch cạch
– Phục hồi dữ liệu cho anh Hoàn – 01696246686. Ổ cứng laptop Toshiba 640Gb. Mất dữ liệu do cài đặt windows bản quyền. Khách hàng đã sử dụng phần mềm cứu dữ liệu nhưng không thành công
– Khôi phục dữ liệu cho anh Tuấn – 0976294833. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model:ST250DM000) chia lại ổ, mất dữ liệu. Đã sửa dụng phần mềm cứu dữ liệu copy đè
18/7/2014
– Cứu dữ liệu cho chị Hà – 01213399948. Ổ cứng laptop Seagate 500Gb hỏng đầu đọc
– Khôi phục dữ liệu cho anh Hưng – 0932209922. Ổ cứng samsung 80Gb (Model:HD082GJ) chết cơ
– Phục hồi dữ liệu cho Chú Sinh – 0966353868. Ổ cứng di động Seagate 500Gb chết cơ
– Cứu dữ liệu cho chị Hương – 0932372900. Ổ cứng di động samsung 1Tb (Model:ST1000LM024)
– Khôi phục dữ liệu cho anh Đỉnh – 0919792555. Ổ cứng Western 500Gb (Model: WD5000AVCS) chết cơ
17/7/2014
– Cứu dữ liệu cho anh Mạnh – 0916648537. Ổ cứng laptop Hitachi 160Gb chia lại ổ cứng mất dữ liệu. Đã can thiệp phần mềm không thành công. Dữ liệu trả cho khách hàng ngày trong ngày
– Cứu dữ liệu cho anh Quân – 0988888532. Ổ cứng Seagate 500Gb (Model:ST500LM002) chết cơ. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày
– Cứu dữ liệu ổ cứng cho chú Tuấn – 0913209540. Ổ cứng Laptop Hitachi 320Gb hỏng đầu đọc. Dữ liệu phục hồi sau 3 ngày
– Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Phong – 0917293388. Ổ cứng seagate 20Gb bị cháy nổ. Dữ liệu khôi phục sau 1 ngày
– Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Hiếu – 0936386800. Ổ cứng samsung 80Gb chết cơ kêu lạch cạch. Dữ liệu phục hồi sau 1 ngày
16/7/2014
– Lấy dữ liệu ổ cứng laptop cho anh Việt Anh – 0912323443. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200BEKT) lỗi đầu đọc
– Lấy dữ liệu ổ cứng Western 160Gb (Model:WD1600AAJS) hỏng đầu đọc cho anh Lợi – 0912084648
– Lấy dữ liệu ổ cứng Seagate 320Gb (Model:ST320DM000) cho anh Hoàng – 0982101183. Ổ cứng hỏng đầu đọc, không detect được
– Lấy dữ liệu cho anh Hùng – 0989953568. Ổ cứng Western 160Gb (Model:WD1600AAJS) chết cơ
15/7/2014
– Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop hỏng đầu đọc cho anh Cung – 0989093535. Ổ cứng laptop (Model:HM500LI)
– Phục hồi dữ liệu cho anh Hoạt – 0987211586. Ổ cứng laptop seagate 320Gb ghost nhầm mất dữ liệu, đã qua nơi khác can thiệp ko thành công
14/7/2014
– Khôi phục dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Thăng – 0947256566. Ổ cứng laptop Western 640Gb (Model:WD6400BPVT)  hiện tượng kêu lạch cạch
– Khôi phục dữ liệu hdd cho anh Vũ – 01654190543. Ổ Laptop Western 320Gb (Model: WD3200BEKT) hỏng đầu đọc
– Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động cho anh Trường – 0947109286. Ổ Western 500Gb lỗi đầu đọc
– Khôi phục dữ liệu cho anh Cường – 0986787656. Ổ cứng máy tính Western 160Gb (Model: WD1600AAJS) lỗi đầu đọc
13/7/2014
– Phục hồi dữ liệu ổ cứng di động cho chị Trang – 0966110286. Ổ di động Toshiba 1Tb mất dữ liệu do format trên hệ điều hành MAC
12/7/2014
– Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ cho anh Dũng – 0984096386. Ổ cứng Seagate 250Gb
– Cứu dữ liệu hdd samsung 160Gb chết cơ do kiến chui vào bên trong cho anh Mỹ – 0983402483
– Cứu dữ liệu ổ cứng laptop Seagate 320Gb hỏng đầu đọc cho Quảng – 0973202216
11/7/2014
– Lấu lại dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Cường – 0988745057. Ổ cứng seagate 1Tb lỗi đầu đọc
– Lấy dữ liệu ổ cứng di động Western 1Tb (Model:WD10JMVW) lỗi đầu đọc cho anh Nguyên – 0912095045
– Lấy dữ liệu hdd hỏng cơ cho anh Kiên – 0902069740. Seagate 500Gb. (Model:ST500DM002)
10/7/2014
– Phục hồi dữ liệu cho anh Cường – 0988745057. Ổ cứng seagate 1Tb lỗi đầu đọc
– Phục hồi toàn bộ dữ liệu cho chị Nguyệt – 0982421200. Ổ cứng Hitachi 320Gb mất dữ liệu do cài lại windows
– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 160Gb lỗi đầu đọc cho anh Duy – 0946511333
– Phục hồi dữ liệu ổ cứng hỏng cho anh Tuấn – 0906066056. Ổ cứng Seagage 250Gb (Model:ST250DM000) không nhận
9/7/2014
– Cứu ổ cứng mất dữ liệu cho anh Khánh – 01679814142. Ổ cứng di động Western 500Gb USB 3.0 mất dữ liệu do chết cơ
– Cứu ổ cứng chết cơ cho anh Tài – 0987085599. Ổ cứng samsung 80Gb (Model:HD082GJ)
– Cứu dữ liệu cho anh Tiến – 0948588396. Ổ cứng laptop Toshiba 1Tb (Model:MQ01ABD100) lỗi đầu đọc
– Cứu dữ liệu hdd lỗi cơ do va đập cho anh Lập – 0979826618. Ổ cứng laptop Western Toshiba 500Gb (Model:WD5000BPVT)

8/7/2014
– Cứu dữ liệu cho anh Toàn – 0975462863. Ổ cứng Seagate 250Gb (Model:ST250DM000) hỏng đầu đọc
– Phục hồi dữ liệu cho anh Trang – 0948070911. Ổ cứng Seagate 250Gb mất dữ liệu do ghost đè
– Khôi phục dữ liệu cho anh Đỉnh – 0919792555. Ổ cứng Western 320Gb (Model:WD3200AACS) hỏng không nhận dạng
7/7/2014
– Cứu dữ liệu cho anh Hoàng – 0915812333. Ổ cứng di động Seagate 750Gb chết cơ do va đập
– Cứu dữ liệu cho anh Hải – 0978333061. Ổ cứng Laptop Samsung 160Gb (Model:HM161GI) hỏng đầu đọc
– Cứu toàn bộ dữ liệu cho chị Hiền – 0915194787. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200BPVT) trong máy sony vaio. Mất dữ liệu do khôi phục cài đặt gốc, đã chạy phần mềm khôi phục dữ liệu nhưng không thành công
– Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 320Gb (Model:HD322HJ) chết cơcho anh Hiển – 0988906907
6/7/2014
– Khôi phục dữ liệu hdd cho anh Đường – 0912377338. Ổ di động Western 500Gb USB 3.0 hỏng đầu đọc
– Khôi phục dữ liệu hdd laptop Fujitsu 250Gb (Model:MJS2250BH) hỏng motor. Khách hàng là anh Tước – 0933399993
5/7/2014
– Cứu dữ liệu máy chủ IBM_Seagate 500Gb Bad sector mất dữ liệu. Khách hàng là anh Thắng – 0904340533
4/7/2014
– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1Tb mất dữ liệu do ghost nhầm cho anh Dũng – 0906801102
– Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Western 500Gb (Model: WD5000BEKT) lỗi đầu đọc cho anh Lâm – 0988357430
– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500Gb hỏng đầu đọc cho anh Đông – 0944713888
– Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho anh Trình – 0989839969. Ổ cứng seagate 250Gb (Model:ST250DM000) lỗi cơ
3/7/2014
– Lấy dữ liệu ổ cứng cho chị Tâm -0902117687. Ổ cứng Samsung 250Gb hỏng không nhận. Ổ cứng được gửi từ Điện Biên, dữ liệu khôi phục thành công sau 1 ngày
– Lấy dữ liệu ổ cứng cho anh Tuấn – 0987912866. Ổ cứng Laptop Western 750Gb (Model: WD7500BPVT) chết cơ
– Lấy dữ liệu ổ cứng cho anh Đường – 0912377338. Ổ cứng Western 250Gb (Model: WD2500JS) hỏng đầu đọc
– Lấy dữ liệu ổ cứng di động 1Tb hỏng không nhận cho chị Phương – 0912190098
2/7/2014
– Lấy lại dữ liệu cho anh Yoon – 0904833236. Ổ cứng di động Bufalo 500 Gb hỏng không nhận
– Cứu dữ liệu cho anh Việt – 0947628899. Ổ cứng laptop Western 750Gb (Model:WD7500KMVV) hỏng cơ.
– Phục hồi dữ liệu cho anh Thắng – 0913363688. Ổ cứng di động Western 1Tb lỗi đầu đọc do va đập
1/7/2014
– Cứu dữ liệu ổ cứng cho anh Nghĩa – 0915085309. Ổ cứng Laptop Western 320Gb (Model:WD3200BEKT). Ổ cứng hỏng do laptop ngập nước biển- Cứu ổ cứng cho anh Đại – 0976676129. Ổ cứng laptop seagate 320Gb 7200.4
– Cứu dữ liệu hdd cho chị Trang – 0912145076. Ổ cứng máy laptop Seagate 500Gb hỏng cơ
– Cứu dữ liệu cho anh Khánh – 0916923391. Ổ cứng Samsung 250Gb (Model:HD253GJ) chết cơ

Khách hàng khôi phục dữ liệu hdd tháng 7 năm 2014
Bình chọn

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.