Khôi phục dữ liệu ổ cứng không nhận kêu lạch cạch

0

Ngày 08/09/2015 Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung cho anh Phong – 0912073376. Ổ cứng Samsung 160Gb (Model: HD161GJ) ổ cứng không nhận kêu lạch cạch

Khôi phục dữ liệu ổ cứng không nhận kêu lạch cạch
Bình chọn

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.