Khôi phục dữ liệu ổ laptop Seagate lỗi đầu từ

0

Ngày 14/12/2015 Khôi phục dữ liệu ổ laptop Seagate lỗi 1 trong 4 đầu từ, 500Gb cho anh Cảnh – 01683446811. Khách hàng yêu cầu đọc dữ liệu từ 3 đầu còn lại

Khôi phục dữ liệu ổ laptop Seagate lỗi đầu từ
Bình chọn

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.