Lấy lại dữ liệu ổ laptop Western đầu từ lỗi

0

Ngày 05/12/2015 Lấy lại dữ liệu ổ laptop Western dung lượng 750Gb Model: WD7500BPVT cho anh Chiến – 0966240218. Anh Chiến mang ổ cứng tới công ty và yêu cầu kiểm tra hiện tượng cắm vào treo máy nguyên nhân do đầu từ lỗi

Lấy lại dữ liệu ổ laptop Western đầu từ lỗi
Bình chọn

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.