Browsing loại

Khách hàng

Khách hàng cứu dữ liệu tháng 01 năm 2016

Danh sách khách hàng cứu dữ liệu của công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam tháng 01/2016:– Ngày 30/01/2016 Phục hồi dữ liệu ổ cứng laptop Hiatchi 640Gb cho anh Bình – 0979557133. Theo môi tả của khách hàng ổ cứng bị treo,…

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Western

Lấy lại dữ liệu ổ cứng PC Western dung lượng 500Gb model: WD5000AAKX  vào ngày 28/12/2015. Tình trạng ổ cứng bị hỏng đầu đọc. Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã bàn giao dữ liệu cho anh Phong – 0983011081.