Browsing Tag

Thẻ nhớ

Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ

Khôi phục dữ liệu thẻ nhớ không đọc được dữ liệu (Thẻ nhớ 32GB) cho chị Hà Vân – 0988760616. Ngày 17/11/2015 Chị Hà Vân đã nhận lại đầy đủ dữ liệu sau khi đã khôi phục.