thiết bị USB 3.0

Thiết bị USB 3.0  là một loại thiết bị được nhiều người dùng lựa chọn. Nhưng làm thế nào để xác định xem một thiết bị USB 3.0 đang hoạt động ổ tốc độ cao nhất thì không phải ai cũng biết.

Bài viết này giúp bạn hiểu hơn về thiết bị USB 3.0 và cách xác định tốc độ cao nhất của nó.

Dưới đây là một số cách mà bạn có thể xác định liệu một thiết bị USB 3.0 được gắn vào một máy tính chạy windows 8 đang hoạt động ở tốc độ kết nối tối ưu-SuperSpeed.

USB 3.0 giới thiệu một tốc độ hoạt động mới gọi là SuperSpeed. So với băng thông USB 2.0 của 480Mbps, hỗ trợ SuperSpeed 5.0 Gbps làm cho nó nhanh hơn 10 lần so với USB 2.O và USB 3.0 cũng hỗ trợ tốc độ vận hành thấp: tốc độ cao, tốc độ trung bình và tốc độ thấp. Cùng với băng thông tăng lên, điều khiển USB 3.0 và các thiết bị lưu trữ đi kèm với lời hứa về khả năng tương thích.

USB 3.0 điều khiển được yêu cầu làm việc của tất cả các thiết bị USB hiện có. Thực tế là các máy tính hiện nay với cả USB 2.0 và cổng USB 3.0 là một thách thức thú vị: làm thế nào bạn xác định được một thiết bị USB 3.0 đang hoạt động ở SuperSpeed?

Hãy chắc chắn rằng bạn có USB 3.0-khả năng phần cứng

thiết bị USB 3.0 Thông thường, các máy tính mới với sự hỗ trợ USB 3.0 điều khiển  cả USB 3.0 và USB 2.0 , và cả những cổng được tiếp xúc. Các thùng chứa trên các cổng USB 3.0 thường là màu xanh để phân biệt với các ổ cắm để trên các cổng USB 2.0, đó là màu đen. Vì vậy, nếu máy tính có một cổng màu xanh, đó là một dấu hiệu tốt về hỗ trợ USB 3.0. Lưu ý đây không phải là một yêu cầu của đặc tả USB chính thức, chứ không phải là một quy ước được thông qua bởi một số nhà sản xuất máy tính.

Xem thông tin thiết bị trong Device Manager

Bạn xác nhận rằng Windows liệt kê các máy chủ điều khiển như một bộ điều khiển USB 3.0. Để xác nhận rằng, mở Device Manager và xác định vị trí các bộ điều khiển theo các nút  bộ điều khiển Universal Serial Bus. Nếu Windows nhận nó như một bộ điều khiển USB 3.0, USB 3.0 eXtensible Host Controller được nối thêm vào các mô tả thiết bị.

–>Đọc thêm:

Để biết các thiết bị USB 3.0 đang hoạt động ổ SuperSpeed, Windows 8 cho thấy các thông báo giao diện người dùng ở những nơi cụ thể. Nếu máy tính có điều khiển USB 3.0 mà một thiết bị USB 3.0 được kèm theo, Windows 8 chương trình kết nối với USB 3.0 khi thiết bị đang hoạt động tại SuperSpeed. Nếu tốc độ hoạt động thấp hơn SuperSpeed thì sẽ có thông báo là thiết bị có thể thưc hiện nhanh hơn khi kết nối USB 3.0.

Bạn có thể xem các thông báo giao diện người dùng trong cài đặt máy tính:

thiết bị USB 3.0

  1. Mở Charms Bar bằng cách kéo con trỏ đến phía trên bên phải của màn hình hoặc bằng cách nhấn Win+C
  2. Chọn Settings và sau đó thay đổi cài đặt máy tính
  3. Chọn Devices dưới ứng dụng PC settings

Hình bên là thông báo giao diện người dùng khi thiết bị USB 3.0 đang hoạt động ỏ SuperSpeed.

Sử dụng USBView để xem thông tin thiết vị về tốc độ bus

thiết bị USB 3.0 Nếu bạn đang viết một trình điều khiển thiết bị, công cụ USBView có thể có ích hơn cho việc xác minh tốc độ bus. Công cụ này được bao gồm trong Windows Driver Kit(WDK) 8 Release Preview(RP), trong đó có sẵn để tải về. USBView trong phiển bản này được cập nhật để hiển thị thông tin SuperSpeed. Hình dưới cho thấy một thiết bị USB hoạt động ở SuperSpeed trong USBView.

Xử lý sự cố

Dưới đây là một vài điều để thử nếu bạn thấy rằng thiết bị USB 3.0 của bạn có khả năng hoạt động ở SuperSpeed nhưng đang hoạt động tốc độ bus thấp hơn:

  • Hãy chắc chắn rằng bạn không có một hub USB 2.0 giữa thiết bị và máy PC. Đó là bởi vì các thiết bị USB 3.0 được gắn vào một cổng USB 2.0 chỉ có thể hoạt động ở tốc độ cao. Trong trường hợp này, hoặc chuyển sang một hub USB 3.0 hoặc đính kèm các thiết bị trực tiếp vào cổng USB 3.0 trên máy tính.thiết bị USB 3.0
  •  Đảm bảo rằng các hub USB 3.0 mà thiết bị được gắn vào xuất hiện một cách chính xác trong Device Manager. Đối với một số không được hỗ trợ USB 3.0 hub, Windows có thể vô hiệu hóa các phần SuperSpeed của trung tâm và thông báo như là Non Functional trong Device Manager(như hình dưới).
  •  Hãy chắc chắn rằng cáp được sử dụng để kết nối các thiết bị là một cáp USB 3.0.
  •  Cập nhật firmware cho thiết bị USB 3.0 bằng cách lấy phiên bản mới nhất từ trang web của nhà sản xuất.
  • Cập nhật BIOS cho hệ thống bằng cách nhận được phiên bản mới nhất từ nhà sản xuất. Trên một số bo mạch chủ, BIOS có thể không đúng tuyến đường một thiết bị được kết nối với một bộ điều khiể USB 3.0 với một bộ điều khiển USB 2.0. Đó là định tuyến không chính xác cho phép các thiết bị USB 3.0 để hoạt động ở tốc độ cao nhưng không phải ở SuperSpeed. Một bản cập nhật BIOS có thể sửa chữa một vấn đề như vậy.
4.3/5 - (10 bình chọn)

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *